Вы здесь: Главная Новости

Последние новости

Забруднення мембран та хімія для їх відновлення

Забруднення або фоулінг мембран — це процес осадження розчинів або частинок на поверхні або в порах матеріалу, внаслідок якого зменшується продуктивність установки. Такі процеси відбуваються у всіх мембранних технологіях очищення води, зокрема зворотного осмосу, ультрафільтрації, нанофільтрації та мікрофільтрації.

Наслідками фоулінгу є зниження продуктивності мембранних елементів і збільшення солевмісту на виході з мембрани.

Процеси утворення відкладень бувають оборотними та необоротними залежно від сили закріплення частинок на поверхні мембранного полотна.

Оборотні передбачають під собою те, що забруднення може змиватися водою при підвищеному тиску або зворотній промивці.

Коли ж осад міцно закріплюється на поверхні мембранного полотна внаслідок тривалої експлуатації мембран, то оборотні забруднення перетворюються в незворотні. Для їх видалення потрібна хімічна промивка.

Типи фоулінгу

 1. Колоїдний — викликається дрібними зваженими частинками силікатів, глини, мулу і призводить до різкого зниження продуктивності.
 2. Біофоулінг являє собою розмноження на поверхні мембран бактерій, грибів, водоростей, ціанобактерій.
 3. Органічний, коли масла, поліелектроліти, гумінові речовини утворюють слиз в міжлистовому просторі мембранного елемента.
 4. Скейлінг утворюється мінеральними відкладеннями — солі твердості, залізо, марганець і інші метали.

pre_postЯк запобігати відкладенням?

1. Попереднє очищення води

Вимоги до води, яка подається на мембрани, обгрунтовані, в першу чергу, фоулінгом. Тому попередня водопідготовка є обов'язковою.

Одним з важливих показників, який може характеризувати якість вхідної води — це індекс SDI. Він визначає індекс щільності завислих часток в одиниці об'єму рідини.

PD - індекс показує вплив органічних речовин на процеси фоулінгу. Індекс визначається споживанням перманганату калію одиницею обсягу вихідної води.

LSI - індекс, який визначає вплив на мембрану солей твердості.

Вимоги до води, що подається на комерційні системи зворотного осмосу Ecosoft

Параметр

Значення

Температура вхідної води, °С

4–30

SDI

до 5

Залишковий хлор, мг/л

до 0,1

Твердість, мг-экв/л

до 3 (30*)

Залізо, мг/л

до 0,1 (0,5*)

Манган, мг/л

до 0,05 (0,1*)

Силікати, мг/л

до 20 (250*)

Окиснюваність, мгО2/л

до 4


* при застосуванні антискаланта

2. Своєчасне гідравлічне і хімічне промивання.

Частота обслуговування мембран залежить від режимів експлуатації системи та якості вихідної води.

Гідравлічна промивка передбачає механічний вплив на мембрану, під час якого осади відстають від її поверхні та виводяться в каналізацію. Типові методи можуть передбачати пряму і зворотну промивку потоком води з підвищеним тиском, вібрацію, додавання повітря для розпушення відкладень.

Хімічна промивка передбачає застосування поверхнево-активних засобів, лугів, кислот, антискалантів, які здатні розчиняти та змивати відкладення. Хімія для мембран вибирається відповідно до типу забруднень мембранного елемента з урахуванням безпечності реагентів для матеріалу мембранного полотна та обладнання.

3. Дозування реагентів

Для запобігання утворенню колоїдних і сольових відкладень використовуються антискаланти — речовини, які здатні диспергувати колоїдні домішки. Що стосується біологічних обростань, тут знадобляться неокиснювальні дезінфектанти з хорошою бактерицидною, фунгіцидною та альгіцидом дією.

4. Конструкційні особливості

Часто фоулінг можна попередити простими рішеннями в параметрах технологічного режиму або конструкції.

Важливі чинники, які потрібно враховувати в проєктуванні мембранних систем:

 • правильний вибір матеріалу мембрани в залежності від складу води;
 • правильний розмір пор — мембранні установки повинні вибиратися не тільки з точки зору якості отриманої води, а й з якості вихідної;
 • оптимізація робочих параметрів;
 • контроль температури та pH вихідної води.

Ознаки фоулінгу

Великий перепад тиску

Якщо ви спостерігаєте різкі або плавні стрибки перепаду тиску на мембрані, це свідчить про погіршення якості вихідної води або про фоулінг.

Зниження якості води

Якщо на виході мембранного елементу спостерігається високий рівень TDS (іноді зі зниженням виходу пермеата), причиною найчастіше є забруднення мембран. Рідше це може бути ознакою неякісного попереднього очищення води. Тому варто перевіряти склад стоків — якщо вони містять велику кількість механічних частинок, швидше за все необхідно поліпшити передочищення.
Якщо поганий рівень видалення солей супроводжується перепадом тиску, тобто ймовірність скейлінгу, який може вимагати більш частої хімічної промивки, дозування антискаланта тощо.

Поява запахів і цвілі

Найчастіше, якщо мембрана почала виділяти неприємний запах, причиною цьому є біологічні обростання. В даному разі часто можна спостерігати скупчення слизу на поверхні та появі цвілі на видимих частинах мембрани.
Запобігати біологічним обростанням часто можна контролем температури води, що очищається, але частіше ці проблеми вирішуються підбором біоцидів або додатковим лужним промиванням.

Наліт в кінцях мембрани

Якщо ви помітили наліт на краях мембранного елемента, це часто ознака того, що щось пішло не так. Іноді осади, в тому числі іржа та вапно починають накопичуватися на кінцях рулону. Це може бути нормальним явищем, але часто свідчить про підвищене забруднення мембран.

Залежно від того, який наліт спостерігається, можливо буде необхідна додаткова кислотна промивка під час стандартної гідравлічної. Для прийняття такого рішення, рекомендуємо додатково проконсультуватися з фахівцем.

Реагенти

 

Реагенти для промивки мембран

Це ті речовини, які застосовуються для планових і позапланових хімічних промивок. Тут все відносно просто, оскільки існують тільки два типи реагентів.

Лужні — призначені для відмивання з поверхні мембран колоїдних відкладень, слизу утворених органічними домішками води, кремнію та біоплівки.

    Виробляються вони на базі лужних буферних розчинів, поверхнево-активних речовин і хелатів.
    Кислотні реагенти забезпечують переважно розчинення неорганічних домішок — карбонатів кальцію і магнію, заліза, марганцю й алюмінію.
    Виробляються на базі кислотних буферів і комплексоутворювачів.

   

  Антискаланти

  Що таке антискаланти? Це речовини, які постійно дозуються в потік вихідної води перед подачею на мембрану для запобігання утворенню стійких відкладень. Переважно ефективні проти неорганічних забруднень — вапняних відкладень, заліза, марганцю.

  Сучасні антискаланти виробляються переважно на базі полімерів або співполімерів акрилової кислоти, дешевшим варіантом є реагенти на базі фосфатів.

  Біоциди

  Це речовини, які призначені для запобігання утворенню мікробіологічних обростань. Вони використовуються як для постійного або періодичного дозування в потік води, так і для промивання мембран.

  Біоциди повинні володіти неокиснювальною бактерицидною дією, оскільки окислювачі здатні руйнувати мембранне полотно.

  Неокислювальні реагенти працюють за принципом руйнування клітинної структури мікроорганізму. Проводять їх на основі складних органічних реагентів, переважно ДБНПА та ізотіазолінонів. Вони не агресивні стосовно матеріалу різних мембран та решти обладнання, в концентраті швидко розпадаються з виділенням нетоксичних сполук.

  Джерело: ecosoft.ua

  Що таке TDS та яким має бути його рівень після фільтру?

  tdsTDS - показник солевмісту у воді, або іншими словами, загальний вміст органічних та неорганічних солей розчинений у воді. 
  Іони які впливають на солевміст у воді:
  - катіони: натрій, калій, кальцій та магній
  - аніони: карбонати, гідрокабонати, сульфати та нітрати.
  Виміряти рівень солевмісту у воді можна за допомогою приладу TDS-метр. Аналогом цього показника в стандартах якості води є сухий залишок, який можна визначити за допомогою розширенного лабораторного аналізу води.

  Яким же має бути рівень цього показника після фільтру зворотного осмосу? В основі роботи такого фільтру є мембрана зворотнього осмосу, що забзпечує очищення води від солей та інших забруднень на 98%. При справній роботі фільтру показники мають мати наступні значення:

  Показник Значення
  pH 5,5 - 6,5
  TDS, мг/л 5 - 15
  Кальцій < 2
  Магній < 1
  Натрій + калій < 5

  Про що може свідчити завищенне чи навпаки занижене значення цих показників після заміру TDS? На це може вплинути одна з декількох причин:
  - зміна якості вхідної води. Якість води централізованого водопостачання може змінуюватися в залежності від пори року, погодних умов та різних аварійних ситуацій на мережі.
  - зниження ефективності роботи мембрани зворотнього осмосу. Це може свідчити про необхідність заміни мембрани. зниження ефективності може відбуватися з декількох причин. Невчасна заміна прекартриджів, що знижує якість очистки води на попередніх етеапах перед мембраною. Стрибки тиску в системі, мембрану може бути пошкоджено. Неправильні умови зберігання чи навіть брак від виробника.
  - неправильне використання TDS-метра при вимірюванні показників якості води.

  Зупинимося на останньому пункті більш детально і розберемо як правильно використати TDS-метр для визначення корректних показників.
  Для отримання коректних значень загального солевмісту необхідно, щоб прилад був відкалібрований відповідно до інструкції виробника. Похибка у вимірюваних значеннях невідкаліброваного приладу може бути дуже суттєвою.

  І запам'ятайте декілька правил як правильно робити замір:
  - перед набором води з фільтра спустіть 1-2 склянки води;
  - ретельно споліскуйте датчик солеміра, якщо збираєтеся проводити вимірювання води з меншим солевмістом.

  Для більш точного проведення аналізу та розшифровки показників звертайтеся до нашої сертифікованої сервісної служби, які на місці зможуть здійснити експрес-тест якості води, а також набрати зразки для розширеного аналізу води на основі якого зможуть підібрати Вам необхідний комплекс водоочищення.

  Вода для сільського господарства та агрокомплексу

  polivУ розпал посівної вирішили нагадати про важливість використання правильної чистої води для сільського господарства та всього агрокомплексу. У всіх сферах сільського господарства використовуюється вода: виготовлення сільськогосподарської продукції, тваринництво та птахівництво, рибні господарства, рослинництво, зрошення полів та ін. Залежно від призначення, вона має відповідати ряду вимог якості, зокрема органолептичним та мікробіологічним показникам, хімічному складу. Але часто, вода централізованих мереж та локального водопостачання низької якості та невідповідає зазначеним стандарт.
  Для отримання води відповдної до стандартів, враховуючи специфікацію вашого бізнесу рекомендуємо Вам використовувати системи очищення води. Використовуючи наш досвід раніше реалізованих об'єктів підберемо Вам необхідний комлпекс фільтруючого обладанная, що допоможе вирішити завдання саме вашого бізнесу.

  Наприклад, для зрошення полів вода має бути очищена від механічних домішок до 0,5 мм, щоб уникнути засмічення фільтра перед гідроциліндром.
  Для крапельного і внутрішньо-грунтового поливу необхідна тонка очистка від механічних забруднень за допомогою дискових фільтраційних систем. Механічні домішки закупорюють сопла і замулюють трубки систем.
  Вода також має бути очищена від заліза і марганцю, оскільки нерозчинні осади гідроксидів заліза і марганцю забруднюють та виводять з ладу крапельниці.
  Підвищений солевміст і твердість води, призводять до збільшення витрати пестицидів, регуляторів росту рослин та інших сільськогосподарських хімікатів.

  Від якості води для поливу також залежить приріст і врожайність промислових культур.
  Вода для напування тварин повинна відповідати санітарно-гігієнічним нормам (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Це необхідно для здоров'я і високої продуктивності тварин і птиці.
  Якість води в рибогосподарських ставках має критичне значення. Аквакультури вкрай чутливі до таких показників, як pH, амоній, нітрати, фосфати, ГПК, кисень, розчинений CO2.
  ГОСТ 15.372-87 містить вимоги до складу води для розведення основних промислових порід риб.

  Ми пропонуємо:

  • розробка та реалізація проекту водоочищення в залежнсті від специфіки Вашого бізнесу під ключ
  • широкий асортимент якісних сертифікованих фільтруючих систем та матеріалів, мембранних та іонобінних систем водопідготовки
  •  гарантійне та післягарантійне обслуговування фільтруючих систем сертифікованним сервісним центром "Босфор"
  • кваліфікована підтримка нашими менеджерами 24/7

  Залишити заявку на підбір обладнання або консультацію можна на нашому сайті "Підбір обладнання" або зв'яжіться з нами за телефоном +38 (097) 457-81-90

  Ми працюємо! Змінено графік роботи

  Друзі! Гарна новина. Ми поповнили свої запаси фільтрами, змінними картриджами та відновили майже звичний графік роботи. Наявність та актуальну ціну на продукцію уточнюйте у наших менеджерів за телефоном +38 (097) 457-81-90. Товар в наявності можна забрати в нашому фірмовому шоу-румі "Босфор", а також замовити доставку "Нова Пошта".
  123
  Наш сертифікований сервісний центр також працює для Вас та готовий виконати монтаж, провести заміну фільтруючих елементів, провести повне комплексне обслуговування фільтруючого обладнання. Для виклику сервісної служби звертайтесь до адміністратора за номером +38 (067) 634-8-000

  Графік роботи щоу-руму "Босфор":
  пн. - сб.: 09:00 - 18:00
  нд.: вихідний

  Коммерческие и промышленные системы обратного осмоса

  Коммерческие системы обратного осмоса

  Эти системы предназначены для приготовления очищенной воды для больших частных домов, гостиниц, ресторанов, производств воды, пекарен, пивоварен, паровых котлов, теплиц, лабораторий.

  Коммерческая система обратного осмоса имеет кардинальные отличия от бытовой. Во-первых, она обеспечивает значительно больший объем очищенной воды, а во-вторых, требует более высокого приложенного давления, чтобы поддерживать эту производительность.

  К коммерческой водоподготовке относятся системы, которые обеспечивают объем воды до 30 м3/сутки, установки более высокой производительности относятся уже к промышленным.

  Как же работает такая система.

  Вода поступает на префильтр, где избавляется от механических примесей размером более 5 мкм (это необходимо во избежание повреждения и выхода из строя дорогого мембранного элемента).После предварительной очистки она подается на мембранный модуль, где происходит разделение воды на два потока: очищенной воды (пермеата) или загрязненной воды (концентрата). Часть концентрата уходит в канализацию, а часть поступает на насос высокого давления для обеспечения рецикла концентрата.

  Также перед подачей воды на мембрану, в зависимости от качества воды, может использоваться антискалант, препятствующий образованию отложений на мембране.

  Управление такими установками производится с использованием контроллера, который выполняет ряд функций:

  • включение и выключение установки при наполнении и опустошении емкости;
  • сигнализация и отключение установки в аварийных ситуациях;
  • постоянный контроль качества очищенной воды (общего солесодержания и температуры).

  Несмотря на наличие картриджного фильтра предварительной очистки воды, в случае сильно загрязненной воды рекомендуется установка более совершенных систем фильтрации, например, адсорбционных фильтров для удаления хлора для сильно хлорированной и загрязненной органикой воды. Стоит брать во внимание то, что фильтрующий материал мембранного элемента “боится” хлора.

  Обслуживание системы обратного осмоса предусматривает проведение химической промывки для удаления отложений на мембране и замене картриджей предварительной очистки.

  Также рекомендуем вам посмотреть видео о коммерческих системах обратного осмоса.

  Промышленные системы обратного осмоса

  Промышленные системы обратного осмоса представляют собой большие агрегаты, предназначенные для применения на крупных предприятиях в разных сферах промышленности:

  • химическая;
  • обессоливания морской воды;
  • тепловая;
  • пищевая;
  • текстильная;
  • бумажная и др.

  Производительность промышленных установок обратного осмоса достигает 50 м3/час. Ограничивается производительность количеством мембранных элементов и потребностью промышленности.

  Источник: ecosoft.ua

  Страница 1 из 37